Reklama wirusowa

Kategorie: Korzyści

reklama-wirusowaReklama wirusowa to strategia marketingowa, która za pomocą różnorodnych środków przekazu stara się wykorzystać odbiorców jako swoisty nośnik. O wirusie mówimy, gdy konsumenci sami z własnej woli dzielą się komunikatem reklamowym i powodują jego rozprzestrzenianie się. Stąd nazwa porównująca tę strategię do wirusa.

Ze względu na swoją mechanikę, typowym miejscem powstawania wirusów jest internet, a w szczególności: serwisy społecznościowe, serwisy „user generated content” – czyli miejsca, które pozwalają na szybkie udostępnianie komunikatu w gronie znajomych. Ten typ reklamy wykorzystywany jest często do stymulowania sprzedaży, informowaniu o promocjach i produktach. Jego charakterystyczną cechą jest duża nieprzewidywalność. Jednym razem śmieszny film czy animacja krąży w sieci błyskawicznie, a inna, choć podobna – ginie w nawale innych treści. Dzięki BrandSpy możesz teraz monitorować zjawiska tego typu, stymulować rozprzestrzenianie się wirusa oraz szukać mediów, które najlepiej przekażą komunikat z reklamy wirusowej. Sprawdź jak BrandSpy może Ci pomóc!